Trợ giúp - Hướng dẫn sử dụng

 

1. Đăng ký thành viên / Tạo hồ sơ -> Rất đơn giản chỉ với 3 bước :

2. Làm thế nào khi quên mật khẩu ?

3. Tôi muốn đổi mật khẩu thì phải làm sao ?

4. Muốn thay đổi thông tin cá nhân thì phải làm sao ?

5. Muốn thay đổi thông tin về người phù hợp với tôi thì phải làm sao ?

6. Tôi có thể lựa chọn cho các thành viên khác tìm thấy / không tìm thấy hồ sơ của tôi

7. Muốn đăng hình lên tôi phải làm sao ?

8. Tôi muốn xóa hình đã đăng lên ?

9. Muốn thay đổi hình chính tôi phải làm gì ?

10. Để biết các hoạt động khác của tôi

11. Làm sao để tìm được những hồ sơ theo ý thích của tôi ?

12. Làm sao để Gửi thư / Gửi tín hiệu làm quen cho một ai đó hoặc Lưu một hồ sơ ?

13. Gửi / Nhận thư